1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
Идеен проект
РЗП 2400 кв.м

Жилищна сграда 004

Архитектура – концептуален дизайн

Възлагане: 2019

София / България

 

 

Екип:  

Катерина Николова – предпроектини проучвания, идеен проект, презентация концептуален дизайн

Ганчо Радев – предпроектни проучвания, идеен проект,  3d моделиране

Николай Бодуров – 3d визуализации