1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
В процес на реализация
2400 кв.м

Класни стаи и двор

Архитектура

Възлагане: 2016

Реализация: 2019

гр.Симитли / България

 

Основен ремонт на част от двора на СОУ " Св.св. Кирил и Методий", гр.Симитли. Оформяне на класни стаи на открито, сцена, спортни игрища.

  

Екип:  

Катерина Николова – водещ проектант - идеен и технически проект двор ,чертежи ,  авторски надзор по време на строителство

Ганчо Радев - чертежи тенически проект, надзор по време на строителство

 

Фотографии – Катерина Николова, Ганчо Радев