1.jpg
2.jpg
6.jpg
3.jpg
7.jpg
5.jpg
4.jpg
9.jpg
8.jpg
12.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
286 m2

Къщи 006

Архитектура

Възлагане: 2018

Реализация: 2019

Банкя, гр.София /България

 

  

Екип:  

 

Катерина Николова – идеен проект, надзор по време на строителство

Ганчо Радев - идеен и технически проект, надзор по време на строителство

 

Фотографии - Гергана Дерменска